ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/11/1966

המשך הדיון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. סמילנסקי "בעיות המחקר התעשייתי" - שמיעת דבריהם של נציגי הטכניון בחיפה והממונה על הכנסות המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים