ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/07/1966

חוק לתיקון פקודת הנמלים (תיקון מספר 7); חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מספר 7); חוק לתיקון תקנות שעת חירום (עיבוד אדמות מוברות) (הצעתו של חבר-הכנסת י. ה. קלינגהופר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים