ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/06/1966

המשך סקירתו של נגיד בנק ישראל על התחזיות הכלכליות לאור המצב - שאלות של חברה הוועדה ותשובת הנגיד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים