ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/06/1966

חוק לתיקון פקודת הנמלים (תיקון מס' 7); סקירת ראש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, ד"ר ר. וייץ, על תחזיות ההתפתחות בכפר לאור המצב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים