ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/05/1966

חוק הגנת הצומח (תיקון) - אישור סופי של החוק; חוק לתיקון פקודת הנמלים (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים