ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/05/1966

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים