ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/03/1966

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 7 ), התשכ"ו-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים