ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/03/1966

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 7), התשכ"ו-1965; חוק פיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (תיקון), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים