ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/03/1966

חוק הגנת הצומח (תיקון), התשכ"ו-1965; חוק הגנת הצומח (תיקון), התשכ"ו-1965; חוק לתיקון פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים, התשכ"ה-1965; חוק לתיקון תקנות שעת-חירום (עיבוד אדמות מוברות), התשכ"ו-1965 הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת י. ה. קלינגהופר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים