ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/03/1966

חוק הגנת הצומח (תיקון), התשכ"ו -1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים