ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/01/1966

ענין הפעלת נמל אשדוד בשבת - הצעות לסדר היום של חברי הכנסת: מ. אונא, י. כץ, מ. פרוש -תשובות שר התחבורה ושר הדתות לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים