ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/12/1965

בחירת יושב ראש הוועדה; חילופי דברים על סדרי עבודת הוועדה; פתיחה על ידי יושב-ראש הכנסת; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים