ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 02/09/1965

חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958 תקנות בדבר סדרי הנוהל בוועדת ערר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים