ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 29/06/1965

דיון בחוק הרופאים, הצעת קבוצת חברי-כנסת ובחוק לעידוד רופאי הספר (מענקים והטבות); מכתבים שנשלחו ליו"ר הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים