ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 08/06/1965

המשך הדיון במצב בבתי החולים "ביקור חולים" ו-"שערי צדק"; השהיית מסקנות הוועדה בעניין ניתוח מתים -הצעה לסדר היום של חה"כ מ. פרוש; מצב הנקיון והסדר ברשות הרבים ובמקומות ציבוריים -הצעה לסדר היום של חה"כ צימרמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים