ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 24/11/1964

ביטוח רפואי לקשישים החיים על קצבת ביטוח הלאומי; חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים