ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 07/07/1964

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 3), התשכ"ג-1963-הצעת חברי-כנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים