ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 23/06/1964

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 3), התשכ"ב-1963 -הצעת חברי-כנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים