ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 13/04/1964

חוסר רופאים בכפר. בספר. ובאזורי הפיתוח - הצעות לסדר - היום של חה"כ הקטין ותלמי; מסקנות בשאלת המחסור באחיות; שונות: שאילתות תיקונים לחוק הרוקחים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים