ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 04/02/1964

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 2), התשכ"ג-1962

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים