ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 28/01/1964

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 2), התשכ"ב -1962

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים