ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 07/01/1964

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 3) - הצעת קבוצת חברי כנסת; מסקנות ועדת המשנה למדיניות משרד הסעד לגבי נתמכי סעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים