ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 17/12/1963

דיון במצב מוסדות פרטיים -מוסד "לבצלר" ו"חמדה"; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים