ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 22/10/1963

הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ביבי בקשר למדיניות הסעד במדינת - ישראל; חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 2); סדרי עבודת הוועדה; סיור הוועדה בבתי - חולים בגליל העליון; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים