ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 23/07/1963

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 2 ), התשכ"ב ב - 1962

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים