ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 18/06/1963

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 2 )

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים