ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 04/06/1963

מסקנות בעניין הילודה הירודה בקרב האוכלוסייה היהודית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים