ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 07/05/1963

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 2 ), התשכ"ג - 1963

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים