ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 17/04/1963

הצעה לסדר היום של חבר - הכנסת ש. לורנץ בשאלת הילודה הירוד בקרב האוכלוסייה היהודית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים