ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 22/01/1963

חוק לתיקון: פקודת הרוקחים (מס' 2), התשכ"ב-1962; מסקנות ועדת השירותים הציבוריים על מצב האשפוז: של חולים חשוכי מרפא-הצעת חה"כ ר. כהן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים