ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 15/01/1963

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים