ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 01/01/1963

המשך הדיון בעניין ראש העין; מצב האשפוז של חשוכי מרפא - הצעת חה"כ כגן; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים