ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 03/07/1962

סיום הדיון בהמלצות ועדת המשנה בעניין חלוקת התמיכה של קופות חולים; שמיעת המכתב של ד"ר טאושטיין לד"ר זימן - מנהל משרד הבריאות, על ענין קדחת השגרון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים