ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 26/12/1961

דיון על ההצעה לסדר היום של חברי הכנסת פרוש וכץ על העלמת הגופה של נחום אגס; הצעת היו"ר לתקן את נוסח הצעת המעוט של ח"כ טיאר בעניין ההקצבה של 2 מיליון לירות לבי"ח "מאיר"; קביעת חברי ועדת המשנה לעניין המפגרים וחברי ועדת המשנה לעניין קדחת השגרון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים