ישיבת ועדה של הכנסת ה-5 מתאריך 24/10/1961

חוק לתיקון פקודת בריאות העם, התשכ"א/1961

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים