ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 05/06/1961

חוק הבחירות לכנסת ( תיקון מס' 3) הצעת ח"כ רובין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים