ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 01/06/1961

הצעת חבר הכנסת בדר, לשאלת הודעות נוספות לבוחר; הצעת חוק חה"כ רובין - חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 3); חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 3) - הצעת חבר הכנסת רובין; חוק פסיקת ריבית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים