ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 17/04/1961

חוק לשכת עורכי הדין; חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון), התשכ"א-1961

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים