ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 22/02/1961

חוק לתיקון פקודת התבעורה, התשכ"א-1961

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים