ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 24/01/1961

חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון), התשכ"א - 1961

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים