ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 28/12/1960

חוק לשכת עורכי הדין; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 8)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים