ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 21/12/1960

חוק המעבר (תיקון), התש"ך-1959; חוק לתיקון דיני עונשין (דרכי ענישה) (תיקון) (הצעת חה"כ מרידור); חוק לתיקון פקודת החברות, התשכ"א-1960; חוק לתיקון פקודת המשטרה -הצעת חה"כ אונא; חוק לתיקון פקודת הפרשנות, התשכ"א-1960

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים