ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 07/12/1960

חוק לשכת עורכי- הדין, התשי"ט-1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים