ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 28/11/1960

חוק בתים משותפים (תיקון מס' 3), התש"ך-1960

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים