ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 08/08/1960

חוק המעבר (תיקון); נוסח חדש לפקודת מס ההכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים