ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 13/07/1960

הצעת חוק הירושה, התשכ"א-1960, הצעת חוק לתיקון דיני עונשין (דרכי ענישה), התש"ך-1960

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים