ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 06/07/1960

הצעת חוק פרטית של חה"כ מרידור; חוק לשכת עורכי דין; חוק לתיקון פקודת המשטרה, התש"ו-1960

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים