ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 04/07/1960

חוק הקאדים; חוק לתיקון דיני עונשין (דרכי ענישה) הצעת ח"כ מרידור; חוק לתיקון פקודת המשטרה - הצעת ח"כ רפאל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים