ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 04/04/1960

הצעת חוק הירושה, התשכ"א-1960, הצעת חוק המעבר (תיקון), התש"ך-1959, חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת "מתרוכה"), התש"ך-1960, חוק לתיקון פקודת הנזיקין האזרחיים (תיקון מס' 3), התש"ך-1960, חוק גיל הנישואין (תיקון), התש"ך-1960

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים