ישיבת ועדה של הכנסת ה-4 מתאריך 23/03/1960

החלטה ביחס לטיפול בחוקי היסוד; חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (הצעת חה"כ בדר); נוסח חדש של פקודות מנדטוריות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים